Menu
PGA Czech Open 2018 – MČR v přesnosti přistání

PGA Czech Open 2018 – MČR v přesnosti přistání

Všem příznivcům přesného přistání…Také letos, poslední srpnový víkend, pořádáme závody v přesnosti přistání v Beskydech pro širokou veřejnost. Počasí je domluvené. Těším se na vás!

All paragliding accuracy friends… Also this year last August weekend we organize paragliding accuracy competition at Beskydy mountains for all pilots. The weather is ordered. We looking forward for you.

 

Kategorie:               FAI 2

Pořadatel:               Studentský klub paraglidingu, www.pghnizdo.cz

Termín:                   25-26.8.2018

Náhradní termín:    1-2.9.2018

Centrum:                PG Centrum Beskydy v Čeladné

Startoviště:             Beskydy, startoviště Ondřejník Skalka, Velký Javorník, Odry, Děhylov

Startovné:               350 Kč / 15€

Startovné zahrnuje:

 • vývoz na start
 • poplatky za používání letových terénů
 • občerstvení během soutěžních dnů
 • wifi internet v soutěžním centru

Hlavní organizátor:     Aneta Konečná

Kontaktní osoba: Aneta Konečná, 777 453 037, aneta@pghnizdo.cz

Přihlásit se můžete zde…

Program:

 • Registrace: 25.8.2018 od 7.00 do 8.00 (kontrola dokumentů – pilotní průkaz, technický průkaz, pojištění)
 • Hlavní brífink: 25.8.2018 od 08.00
 • Soutěžní dny: 25.8.2018 – od 09.00 do 19:00, 26.8.2017 – od 09.00 do 16.00
 • Předávání cen: 26.8.2017 od 16.30

Soutěž bude vypsána v několika kategoriích, při čemž se účastník může zúčastnit i několika z nich:

 • HOBBY … kategorie pro piloty, kteří nejsou členy reprezentace
 • HOBBY ŽENY … kategorie pro pilotky, kteří nejsou členy reprezentace (Vyhlášeno při účasti min. 3 žen)
 • ….celkové vyhlášení
 • MČR …
 • MČR ženy …
 • TÝMY (čtyřčlenné týmy)

Soutěž probíhá podle FAI řádu sekce 7c.

Program může být změněn podle počasí.

Ubytování:

 • 20 účastníků v centru závodu za 250Kč/noc
 • Kemp Frýdlant nad Ostravicí
 • Další ubytovací kapacity v okolí

Category:               FAI 2

Organizer:             Studentský klub paraglidingu, www.pghnizdo.cz

Date:                       25-26.8.2018

Alternate date:      1-2.9.2018

HQ:                         PG Centrum Beskydy v Čeladné

Take-offs:             Beskydy, startoviště Ondřejník Skalka, Velký Javorník, Odry, Děhylov

Entry fee:               350 CZK / 15€

Entry fee covers:

 • transport to take off
 • take off fee
 • lunch packets
 • wifi internet at HQ

Main organizer:     Aneta Konečná

Contact person: Aneta Konečná, +420 777 453 037, aneta@pghnizdo.cz

Fill entry form here…

Schedule:

 • Registration: 25.8.2018 from 7.00 to 8.00 (document chech – pilot licnece, insurance, optionaly FAI licence)
 • General briefing: 25.8.2018 from 08.00
 • Competition days: 25.8.2018 – from 09.00 to 19:00, 26.8.2017 – from 09.00 to 16.00
 • Prize giving ceremony: 26.8.2017 from 16.30

Competition will be organized in following categories:

 • HOBBY …  pilots not be part of national teams on any FAI I category competition
 • HOBBY FEMALE … female pilots not be part of national teams on any FAI I category competition (min. 3 females)
 • OVERAL
 • National championship … for pilots with czech pilot licence
 • Female national championship … for female pilots with czech pilot licence
 • TEAMS … four memebers teams

Competiton is organized by FAI code section 7c.

The schedule can be changed due weather.

Accomodation:

 • 20 participants in HQ 250 CZK/noc
 • Camping Frýdlant nad Ostravicí
 • Additional accomodation in close distance from HQ